Deklaratë Anullimi

DEKLARATE ANULLIMI

Me anën e të cilës, unë i/e nënshkruari/a, z/znj. ________________________________, sot më datë _______________ anulloj rezervimin e udhëtimit/biletës/paketes turistike etj., të kryer nga Agjencia e Udhëtimeve “Start  Tour Albania” (me Nipt L42124026U).

Për Klientin

 ____________________________                                                          _____________________________

Emër Mbiemër

×

Pershendetje!

Mund të na shkruani në WhatsApp ose të dërgoni e-mail në trip2albania@gmail.com

× Na Kontaktoi për Çdo Pyetje?